OM STIFTELSEN.

Insamlingsstiftelsen för
ANALYTISK OCH BIOKEMISK DEDIKERAD EKOLOGISK FORSKNING


SYFTE OCH ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att utforska och utbilda kring den ekologiska störningens orsak, då framförallt kring tiaminbrist bland olika djurklasser så att samhället ges korrekta underlag för åtgärder. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars projekt med fördel använder analytisk kemi och biokemi som verktyg för att undersöka och utbilda inom ämnet. Stiftelsens ändamål är att:

  • Främja bildandet av ett kunskaps-center gällande tiamin och tiaminbrist i vår yttre miljö.
  • Främja forskning, utveckling, information och utbildning i enlighet med syfte och ändamål.
  • Samverka med andra stiftelser inom och utom Sverige.
  • Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål.
  • Driva egna projekt i enlighet med syfte och ändamål.
  • Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

STIFTELSENS TEAM

STIFTARE

 Börje Salming 1951-2022

 stig salming

STYRELSE

Lennart Balk  
ordförande

MIA Källsenius
Ledamot

helene Tangas
ledamot

VAKANT
ledamot

Lennart Balk is currently Full Professor (Environmental and Biochemical Toxicology) at the Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES), Stockholm University. He has published more than 100 scientific papers, and in addition numerous conference abstracts and scientific reports. He is also frequently employed as a referee for international journals. During the last 20 years, Balk’s research group has developed and improved a number of biochemical and physiological biomarkers in fish and other animal classes, which have been used in monitoring programme's and case studies in the field. Priority has been given to specific environmental problems observed today, such as reproduction failure among salmon and cod in the Baltic Sea, anti-estrogenic endocrine disorders related to leachate from public refuse dumps, as well as mortality in connection with thiamine deficiency in many animal species.