Insamlingsstiftelsen för

Analytisk och biokemisk
dedikerad ekologisk forskning

 Stiftad av Börje & Stig Salming

  TIAMINBRIST

Forskning om Tiaminbristen i vår natur.

Många djurarter, tillhörande olika klasser av vilda djur lider idag av brist på tiamin (vitamin B1) i en sådan omfattning att även hela ekosystem är hotade. Drabbade djurklasser är fiskar, fåglar, musslor och reptiler. Dessutom: nyligen utförda undersökningar visar också att djurklasser såsom insekter och däggdjur är drabbade av tiaminbristen. I den levande och fungerande cellen fungerar tiamin som en helt nödvändig faktor för flera livsuppehållande funktioner i den grundläggande ämnesomsättningen. Vid brist så uppkommer ett stort antal allvarliga störningar såsom effekter på hjärnan, nedsatt immunförsvar och fortplantningsproblem, innan döden inträffar.

Det övergripande målet för forskningen i stiftelsen för analytisk och biokemisk dedikerad ekologisk forskning är således nu att finna den bakomliggande orsaken till tiaminbristen, dvs. hur och av vad den uppkommer i våra ekosystem.

Lennart Balk
Insamlingsstiftelsen analytisk biokemisk dedikerad ekologisk forskning

verkligheten oktober 6, 2020

Fisken kan ses angripen av mycket kraftig svamp-påväxt, högst sannolikt orsakad av ett skadat immunförsvar på grund av brist på vitaminet tiamin, eller vitamin B1, som det också kallas. 
Döda laxar, halvdöda laxar, döda blanka laxar, kunde observeras. 

Filmsekvens av en lax, bland många liknande individer, filmat av Lennarth Olofsson från Tärendö, Norrbotten, oktober 6 vid en lokal i Tärendö-älven, belägen cirka 1 mil nedströms Tärendö.

 Verkligheten oktober 8, 2020

Nytagna bilder som illustrerar den nu pågående laxdöden i Kalixälvens vattenområde, Norrbotten. Här visas att den döende laxen var på väg för att fortplanta sig under de kommande veckorna. Bukhålan är full med rom under utveckling för leken, som tydligt kan observeras i den öppnade fisken.

loading...

Fiskarna är utsatta för ett stort lidande precis när dom skall försöka säkra artens överlevnad, detta är mycket oroande för artens framtid. Fotograf är Lennarth Olofsson från Tärendö.
Stiftelsen nås dessutom av informationen att motsvarande störningar har också observeras i Luleälven, i Torneälven och Munioälven mot Finland, samt i Lainoälven, Umeälven och Ljungan förutom för havsöring i Emån i södra Sverige.

WE LIKE TO SAVE THE WILDLIFE

FORSKNINGEN VISAR

Stiftelsen ser att vår natur mår mycket dåligt och vi måste ta reda på orsaken för att hjälpa samhället att kunna ställa till rätta.

 • Våra sjöfåglar minskar drastiskt i antal, får hjärnskador och ett felaktigt beteende, förlamas och dör i sin vilda naturliga miljö.
 • Tiaminbrist är en gemensam faktor.
 • Fåglarnas naturliga diet finns i vattnen, musslor, fisk m.m.
 • Vi ser att många fåglar urbaniseras och flyttar in i städerna. Seagulls blir Urbangulls.
 • En möjlig orsak till flytten kan vara att de dras till mer tiaminrik mat, av typen korv- och hamburger-bröd som slängs i staden.

Laxfiskar i våra vatten minskar i antal och är ofta sjuka. Svampangrepp på huden, i ögonen och på fenor påverkar hur leken uteblir. Skadade och döda fiskar hittas fulla med rom de aldrigt lagt. Tiaminbrist är en gemensam faktor.

Tiaminbrist är en gemensam faktor och vi måste ta reda på var i kedjan tiaminbristen uppstår, och varför, så åtgärder kan sättas in innan det är för sent,  därför är Insamlingsstiftelsen för analytisk och biokemisk dedikerad ekologisk forskning's arbete så viktigt.

Sjöfåglar minskar i antal bilden ovan var tidigare en normal och vanlig observationi Stockholms skärgårdar. Under senare år har denna typ av observationer minskat drastiskt i Stockholms skärgårdar.
En hanlax (överst) och en honlax funna på hösten i strandkanten på en svensk älv, båda döda sedan en kort tid och uppenbart angripna av bakterier och svamp. Högst sannolikt har de dött som resultat av brist på vitaminet tiamin, även angreppen av bakterier och svamp är då orsakat av tiaminbristen som slagit ut immunförsvaret hos dessa fiskar.

TYPISKA TECKEN PÅ TIAMINBRIST HOS STORA FISKAR

 • Laxhonornas onaturliga, felaktiga, död i våra älvar syns då man undersöker om de har kvar sina ägg i bukhålan.
 • Honorna har för lite tiamin i deras egna kroppar från början och får därigenom själva än värre brist när de försöker föra över tiamin till äggen.

TYPISKA TECKEN PÅ TIAMINBRIST HOS STORA FÅGLAR

 • Förmåga att hålla vingarna tätt intill kroppen vid vila sk. ”hängande vingar”
 • Förlorad flygförmåga
 • Förlorad aptit
 • Total förlamning av vingar och ben
 • Förlust av styrkan i näbben
 • Diarré
 • Kramper, konvulsioner och förlust av muskelkoordinationen
 • Medvetslöshet, död

  Jag vill veta mer ...

Är du intresserad av att veta mer om stiftelsen hör av dig, vi berättar gärna mer.

                         Hemsidans foto om inget annat anges: Le Carlsson
Mattias Holmqvist
Le Carlsson
Per-Åke Hägerroth
Lennart Balk