artiklar

tiaminbrist orsakar MASSDÖD
BLAND laxen

En hanlax (överst) och en honlax funna på hösten i strandkanten på en svensk älv, båda döda sedan en kort tid och uppenbart angripna av bakterier och svamp. Högst sannolikt har de dött som resultat av brist på vitaminet tiamin, även angreppen av bakterier och svamp är då orsakat av tiaminbristen som slagit ut immunförsvaret hos dessa fiskar.

Tiaminbrist och överdödlighet hos ejder i Stockholms skärgård

Sjöfåglar minskar i antal, bilden ovan var tidigare en normal och vanlig observationi Stockholms skärgårdar. Under senare år har denna typ av observationer minskat drastiskt i Stockholms skärgårdar.

tiaminbrist orsakar MASSDÖD
BLAND SJÖFÅGLARNA

Runt millennieskiftet började det komma rapporter om kolonihäckande sjöfåglar och andra som dog i förlamning mitt under häckningen utefter Östersjökusten. Gråtrutar, havstrutar, krickor och gravänder är några exempel på drabbade arter.
Runt millennieskiftet började det komma rapporter om kolonihäckande sjöfåglar och andra som dog i förlamning mitt under häckningen utefter Östersjökusten. Gråtrutar, havstrutar, krickor och gravänder är några exempel på drabbade arter.

TIAMINBRIST ORSAKAR MASSDÖD

Ur artikeln Havet nedan:
I slutet på 1980-talet observerades en omfattande dödlighet hos laxyngel i flera Svenska älvar. Undersökningar inleddes för att ta reda på orsaken, och 1994 upptäckte man att laxynglen led av brist på vitamin B1, eller tiamin som det också kallas.
Det var inte bara i de svenska älvarna som dödligheten bland laxyngel var hög. Liknande dödlighet förekom även hos vandrande laxfiskar i Nordamerika. Kanadensaren John D. Fitzsimons upptäckte 1994 att ägg och yngel hade tiamin-brist, och att det var detta som orsakade en dödlig bristsjukdom. Flera oberoende forskare runt Östersjön kunde kort därefter konstatera att motsvarande brist på tiamin förekom även i Östersjöregionen hos lax och havsöring.

Brist på tiamin resulterar i ett helt spektrum av allvarliga störningar. En del av dem är uppenbara och lätta att diagnosticera, medan andra är mer subtila och kan misstas för andra störningar. Speciellt gäller det de så kallade sekundära effekterna av tiaminbrist, varav en är kraftigt nedsatt motståndskraft mot bakterier, virus, svamp och parasiter.
Klicka här och läs mer i artikeln nedan

Döda laxyngel leder till att
tiaminbrist upptäcks i miljön

TYPISKA TECKEN PÅ TIAMINBRIST HOS STORA FISKAR

 • Laxhonornas onaturliga, felaktiga, död i våra älvar syns då man undersöker om de har kvar sina ägg i bukhålan.
 • Honorna har för lite tiamin i sina egna kroppar från början och får därigenom själva än värre brist när de försöker föra över tiamin till sina egna ägg inför reproduktionen (leken).

TYPISKA TECKEN PÅ TIAMINBRIST HOS STORA FÅGLAR

 • Oförmåga att hålla vingarna
  tätt intill kroppen vid vila
  sk. ”hängande vingar”
 • Förlorad flygförmåga
 • Förlorad aptit
 • Total förlamning av vingar
  och ben
 • Förlust av styrkan i näbben
 • Diarré
 • Kramper, konvulsioner och förlust av muskel-koordinationen
 • Medvetslöshet, död
Tiamibrist orsakar oförmåga att fälla in vingarna
Tiamibrist orsakar oförmåga att fälla in vingarna

FORSKAT & SKRIVET OM TIAMINBRIST

pressrelease