AktuellT
verkligheten i dag

HAVSFÅGLAR DÖR I EPISODER, UNDER UPPVISANDE AV KRAFTIGA NEUROLOGISKA STÖRNINGAR. VI KAN NOG INTE ENS GISSA VILKET FRUKTANSVÄRT LIDANDE DESSA DJUR KÄNNER. (Foto:Le Carlsson)

KALIX 9 OKTOBER, 2020

"Jag upplever en passivitet, det går inte att blunda och lägga sig och sova. Vi kan inte säga att tiaminbristen inte är farlig, vi ser mycket som dör ut. Vi måste agera", säger Börje Salming. Foto: JOHANNA LUNDBERG / ARKIV
"Jag upplever en passivitet, det går inte att blunda och lägga sig och sova. Vi kan inte säga att tiaminbristen inte är farlig, vi ser mycket som dör ut. Vi måste agera", säger Börje Salming. Foto: JOHANNA LUNDBERG / ARKIV

Bröderna Salming uppmanar till mer forskning

Ishockeylegendarerna Börje och Stig Salmings stora intresse och engagemang för vad som händer i vår miljö gjorde att de ville vara delaktiga som stiftare vid tillkomsten av  "Stiftelsen för analytisk och biokemisk dedikerad ekologisk forskning". Stiftelsens syfte är att stötta forskningen om bristen på Tiamin (vitamin B1) hos djur och natur, en brist som konstaterats av flera forskarteam i Amerika och i Sverige.
Efter Börje Salmings tragiska bortgång i november 2022 har hans bror, Stig Salming, deklarerat att han ensam vill stödja insamlingsstiftelsen eftersom han upplevde att både han och hans bror ansåg att det var en mycket allvarlig miljöstörning som samhället måste ta ansvar för och undersöka för att nå insikt och förståelse därom.

KALIX 9 OKTOBER, 2020

Forskarteam larmar om bristen på B-vitaminet, tiamin.
Lennart Balk, professor och biokemist vid Stockholms universitet arbetade under många år med forskning kring miljögifter och cancer. På 1990-talet ändrades fokus, till tiamin.
– Vi arbetar på cellnivå, de flesta numer arbetar med hela organismen, fågeln, människan, säger Lennart Balk.
Han säger att det är en förklaring till varför lösningen på exempelvis laxproblematiken står stilla.
 

Tiaminbristen märks på djur och natur

"Jag är bekymrad, det behövs mer forskning och åtgärder" säger Stig Salming. Foto: Linda Danhall
"Jag är bekymrad, det behövs mer forskning och åtgärder" säger Stig Salming. Foto: Linda Danhall

KALIX 9 OKTOBER, 2020

Lennarth Olofsson stötte på 35 döda och sjuka laxar på 600 meters promenad. Foto: Lennarth Olofsson
Lennarth Olofsson stötte på 35 döda och sjuka laxar på 600 meters promenad. Foto: Lennarth Olofsson

Sjuka laxar kantar stRänderna-
längre norrut än tidigare

Nu ska laxen vara som starkast. "Istället dör den", säger
Kari Laukanen, från nätverket Save the Baltic salmon. Nu är tiden när laxen vandrar uppåt i älvarna för att leka och lägga sin rom. Nu ska laxen vara som starkast för att klara strapatserna upp för älven. Men många laxar är sjuka och orkar inte fram till lekplasterna, de dör med nästa generation lax i bukhålan.
Från flera håll och även mer norrut än tidigare, larmas det åter om mängder av sjuka laxar. I dagarna tog fiskare Lennarth Olofsson en promenad i Kotisuando, en mil nedströms från
Tärendö.
– På en sträcka på 600 meter träffade jag på 36 döda eller halvdöda laxar. Jag har filmat och tagit bilder. Det är så att man vill gråta, vi ser det här hemska men ingenting görs. Vilken
fruktansvärd pina dessa fantastiska fiskar får utstå i väntan på döden, säger Lennarth Olofsson.

TÄrendö 8 oktober, 2020

Nytagna bilder som illustrerar den nu pågående laxdöden i Kalixälvens vattenområde, Norrbotten. Här visas att den döende laxen var på väg för att fortplanta sig under de kommande veckorna. Bukhålan är full med rom under utveckling för leken, som tydligt kan observeras i den öppnade fisken. Vid den här tiden skall ovulering (ägglossning) ske i dessa individer och eftersom det är kopplat till honornas försök att föra över ytterligare nödvändigt tiamin till äggen för embryot och laxlarvens utveckling, från deras egen kropp med alldeles för låg koncentration och mängd tiamin, så blir dom mycket sjuka och dör. Detta är ett fenomen som kan observeras i många laxälvar med tiaminbrist att de just före leken drabbas ytterligare hårt av tiaminbristen. Fiskarna är utsatta för ett stort lidande precis när dom skall försöka säkra artens överlevnad, detta är mycket oroande för artens framtid. Fotograf är Lennarth Olofsson från Tärendö.
 

loading...

Vi nås dessutom av informationen att motsvarande störningar också observeras i Luleälven och i Torneälven mot Finland, i skrivande stund. 

Tärendö 6 oktober, 2020

Fisken kan ses angripen av mycket kraftig svamp-påväxt, högst sannolikt orsakad av ett skadat immunförsvar på grund av brist på vitaminet tiamin, eller vitamin B1, som det också kallas. 
Döda laxar, halvdöda laxar, döda blanka laxar, kunde observeras. 

Filmsekvens av en lax, bland många liknande individer, filmat  av Lennarth Olofsson från Tärendö, Norrbotten. Oktober 6 vid en lokal i Tärendö-älven, belägen cirka 1 mil nedströms Tärendö..

loading...

På en sträcka av ca 500 meter kunde ca. 35 stycken observeras, uppenbart en liten andel av det totala antalet insjuknade fiskar. Dessa fiskar var sannolikt på väg för fortplantning (lek) högre upp i vattendraget några veckor senare, eftersom honorna uppvisade rom i bukhålan.

Fotografen betonar att lidandet för dessa sjuka fiskar med kraftig svamp-påväxt måste vara mycket stort.

Forskningslarm: Torsken i Östersjöområdet drabbad av allvarlig vitaminbrist.

Torsken i Östersjöområdet är mycket allvarligt drabbad av brist på tiamin, vilket ensamt kan förklara artens återgång och de symptom som torsken drabbats av. Det här framgår av en forskningsartikel från Stockholms universitet som nyligen publicerats i den ansedda amerikanska tidskriften PLOS ONE.

 

se svt:s inslag från januari, 2020

Blåmusslor dör i episoder, mars 2022

Tidigare studier har påvisat mycket allvarlig tiaminbrist hos blåmusslor (Mytilus sp.) i Östersjöområdet (Balk et al. 2016). Under dom studierna  kunde det observeras både icke direkt dödande (subletala) effekter såväl som direkt dödande (letala) effekter av tiaminbristen för blåmusslan. De observerade minskningarna av blåmusslor på flera lokaler i Östersjön såväl som minskningarna av flera arter av sjöfåglar, som vi vet livnär sig till mycket stor andel på blåmusslor, kan nu förklaras och förstås av blåmusslornas låga halt av tiamin. Ejder (Somateria mollissima) och Alfågel (Clangula hyemalis) är två arter av dykänder som normalt ska livnära sig på blåmusslan till stor del som en viktig diet. Deras specialiserade diet gör nu att de tillhör arterna som drabbas extra allvarligt av musslornas brist på tiamin. Arterna uppvisar allvarliga populations-minskningar över stora områden nu.
Från andra arter vet vi att tiaminbristen drabbar ekosystemen episodiskt (Balk et al. 2016, och referenser däri), detta kan nu även observeras för blåmusslan. Det här visade videoclippet (av fotograf Le Carlsson) filmat under mars 2022 visar en mycket stor och episodisk massdöd av blåmusslor uppspolade på en strand i Hanöbukten, Blekinge. Detta videoclip illustrerar också att döden har drabbat dessa djur jämförelsevis nyligen eftersom den starka lukten som också observerades påvisade att de har dött för en kort tid sedan.  De utgör således djur som är under nedbrytning efter en nyligen orsakad episodisk död.
Referenser:
Balk et al._2016_Scientific Reports_6, 38821_1-13
Balk et al._2016_ Scientific Reports_6, 38821_Supp. 1-96


Blekinge, döda och döende blåmusslor, slutet av juli 2022
Fotograf: Lisa Carlsson, Ronneby

SE SVT:S INSLAG 

Blåmusslor dör i episoder, mars 2022

Blåmusslor dör i episoder, blekinge juli 2023

Återigen en mycket stor observerad överdödlighet bland blåmusslor (Mytilus sp.) i Ronneby skärgård. Bilden togs den 10 juli 2023, i samma kust-område där tidigare år döda blåmusslor har observerats. Ansamlingen innehåller uppspolade blåmusslor, både ännu levande och döda. Bristen på tiamin (vitamin B1) är här den mest sannolika bakgrunden till denna överdödlighet. Tidigare publicerade studier (Balk et al. 2016) har tydligt påvisat tiaminbristen också i denna art, ett faktum som också förklarar flera dykänders minskningar, av tiaminbristen, i våra vatten.
 
Foto: Lisa/Le Carlsson

Föreläsning digitalt Lennart Balk

Tiaminbrist