VIDEO

INNEHÅLL:

1. Josefin Engelhardt_föreläser om tiamin_del I.
2. Hans Östbom_filmar Tiaminbrist hos vandrande fisk i Mörrumsån.
3. Fåglar drabbas av tiaminbrist_L Balk et al. (utan ljud)
4. Samt växtätande däggdjur_L Balk et al. (utan ljud)


5. Le Carlsson_ filmar olika arter med tiaminbrist.
6. Lennart Balk_föreläser om tiamin_del II.
7. Vad orsakar tiaminbristen_Ben GT Nyberg.
8. Blåmusslor dör i episoder.

1. Josefin Engelhardt_föreläser om tiamin_del I.

2. Hans Östbom_filmar Tiaminbrist hos vandrande fisk i Mörrumsån.

3. Fåglar drabbas av tiaminbrist_L Balk et al. (utan ljud)

4. Samt växtätande däggdjur_L Balk et al. (utan ljud)

5. Le Carlsson_ filmar olika arter med tiaminbrist.

6. Lennart Balk_föreläser om tiamin_del II.
 

7. Vad orsakar tiaminbristen_Ben GT Nyberg.
 

8. Blåmusslor dör i episoder, mars 2022